vlag EN
down
Over Tech Guru
lijn
lijn
Het debat The Clash logo

Tech Guru Explosition

De wereld van grensverleggende technologie & hun industriële toepassingen kwam samen op woensdag 31 januari 2024 tijdens de Tech Guru Explosition!

Het werd een dag vol high tech innovaties, verrassende meningen en inzichten, unieke netwerkmogelijkheden én een ontspannende afternetwork party. 

Dankzij de samenwerking met alumniverenigingen, hogescholen en universiteiten, was deze bijeenkomst een unieke mix van hype en inzicht. 

The Clash logo

Ontdek de invloed en mogelijke industriële toepassingen van AI en de Omniverse via het debat: “The Clash”. Ontdek de inzichten van onze experts terwijl ze samen de toekomst van technologie bespraken. Ontdek dit gesprek hieronder word deel van de dialoog over de recente ontwikkelingen in de industrie.

Onze experten

Steven Het debat The Clash

Steven Latré


VP R&D voor Machine Learning en AI en leidt het onderzoek naar kunstmatige intelligentie bij imec

Tjorven delabie Het debat The Clash

Tjorven Delabie


Oprichter en CEO arcsec en doctoraat ruimtevaarttechnologie aan KU Leuven.

Joerie Het debat The Clash

Joeri Ruyssinck

CEO van ML2Grow, a high-tech bedrijf dat een impact heeft met AI voor Start-Ups, SMEs en grote bedrijven.

Jean-pierre

Jean-Pierre van Gastel

Gecertificeerd Autodesk & Unity-instructeur @ NVIDIA Vaardig in ontwerp Animatie/Visualisatie &  real-time 3D.

INVITING PARTNERS

CRUISING PARTNERS

Accelerate Transformation for a sustainable tomorrow.

Stimuleer duurzame transformatie te midden van industriële uitdagingen. De verschuiving naar ‘Digitale Ondernemingen’ en het streven naar een ‘Industrial Metaverse’ definiëren de toekomst. Siemens Xcelerator faciliteert samenwerking en innovatie en toont hiervan een inkijk op Indumation 2024.

Kom bij ROTERO de nieuwste Motion control oplossing ontdekken.

De combinatie van ons productengamma en onze mensen – met al hun passie, kennis en ervaring – richt zich op het realiseren van technische vooruitgang. Ons team zet haar drive in voor al onze klanten die veelal actief zijn in de machine- en apparatenbouw. Zowel nationaal als internationaal. Onze ondersteuning begint bij het vertalen van hún wensen en innovatieve ideeën naar creatieve oplossingen

SEW Eurodrive

Ontdek het potentieel van data en AI in de wereld van aandrijftechniek en electronica. Voorspellende modellen verbeteren steeds meer de performantie en beschikbaarheid in industriële toepassingen, en ze geven toegang tot gebruiksinformatie voor product-innovatie.

Werk mee aan de machines en apparaten van morgen!

Act in time stelt zich tot doel de klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van steeds betere toestellen op het gebied van MECHATRONICA. De beste oplossing is immers die waar elektronica, elektriciteit en mechanica mekaar ontmoeten. Enkel als alle onderdelen correct zijn bepaald, heeft de machine- of apparatenbouwer de oplossing waarmee hij de markt kan veroveren.  

CRUISING PARTNERS

Accelerate Transformation for a sustainable tomorrow.

Stimuleer duurzame transformatie te midden van industriële uitdagingen. De verschuiving naar ‘Digitale Ondernemingen’ en het streven naar een ‘Industrial Metaverse’ definiëren de toekomst. Siemens Xcelerator faciliteert samenwerking en innovatie en toont hiervan een inkijk op Indumation 2024.

Kom bij ROTERO de nieuwste Motion control oplossing ontdekken.

De combinatie van ons productengamma en onze mensen – met al hun passie, kennis en ervaring – richt zich op het realiseren van technische vooruitgang. Ons team zet haar drive in voor al onze klanten die veelal actief zijn in de machine- en apparatenbouw. Zowel nationaal als internationaal. Onze ondersteuning begint bij het vertalen van hún wensen en innovatieve ideeën naar creatieve oplossingen

SEW Eurodrive

Ontdek het potentieel van data en AI in de wereld van aandrijftechniek en electronica. Voorspellende modellen verbeteren steeds meer de performantie en beschikbaarheid in industriële toepassingen, en ze geven toegang tot gebruiksinformatie voor product-innovatie.

Werk mee aan de machines en apparaten van morgen!

Act in time stelt zich tot doel de klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van steeds betere toestellen op het gebied van MECHATRONICA. De beste oplossing is immers die waar elektronica, elektriciteit en mechanica mekaar ontmoeten. Enkel als alle onderdelen correct zijn bepaald, heeft de machine- of apparatenbouwer de oplossing waarmee hij de markt kan veroveren.  

logo indumation
indumation

Indumation is dé niet te missen en toonaangevende beurs in industriële automatisering en Industry 4.0.  Met 7 technologieroutes ontdekt u op de beurs een breed scala aan innovaties in apparatuur, besturingstechnologie, softwareoplossingen en meer.

Ondersteund door federaties Agoria en InduMotion, richt Indumation zich op professionals uit alle takken van de industrie en biedt het een unieke mix van innovaties, demo’s en kennisoverdracht via Expert Classes en de Connectivator-hub. De vakbeurs belooft de ideale formule met expertise, een marktgericht aanbod en een uitgebreid randprogramma.

[URIS id=393]

INVITING PARTNERS

ORGANISATIE

Industrial fairs logo

Email
indumation@industrialfairs.com

Invent Media BV
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

LOCATIE

Kortrijk Xpo – hal 4
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (België)

Tjorven Delabie

Ontmoet Tjorven Delabie, een vooraanstaand figuur in de wereld van ruimtevaartechnologie. Met een doctoraat van de KU Leuven en als oprichter en CEO van arcsec, brengt Tjorven een schat aan kennis en ervaring naar Tech Guru Explosition 2024. Zijn bevlogenheid voor innovatie en ondernemerschap belooft een inspirerende toevoeging aan ons evenement.

Qoutes

  • AI heeft veel mogelijkheden, maar niet alles heeft baat bij AI. Sommige ontwikkeling zijn meer gebaat bij Actual Intelligence dan Artificial Intelligence.
  • Bij start-ups wordt vaak gefocust op het ophalen van kapitaal. Dat is niet bij elke onderneming de beste aanpak, soms kan bootstrappen beter werken.

This will close in 0 seconds

Steven Latré

Prof. Steven Latré is VP Onderzoek en Ontwikkeling voor Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie en leidt het onderzoek naar kunstmatige intelligentie bij imec, het R&D-hub voor nano-elektronica en digitale technologieën. Hij staat aan het hoofd van een interdisciplinair team dat zich richt op het combineren van sensor- en chiptechnologie met AI om end-to-end oplossingen te bieden in sectoren zoals gezondheid, automotive en slimme industrieën. Daarnaast leidt hij de activiteiten van imec die imec-technologie vertalen naar grote digitale transformatieprojecten met de Vlaamse industrie. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de ingebedde universitaire groepen van imec op het gebied van AI en sociale wetenschappen. Naast dit alles is hij ook deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

This will close in 0 seconds

Joeri Ruyssinck

Tijdens zijn doctoraat aan de Universiteit Gent paste hij met succes machine learning toe in uiteenlopende contexten: het oplossen van problemen in de gezondheidszorg, automatisering, productie, energie en HVAC, engineering en biotechnologie. Zijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende toepassingsgebieden en is gepatenteerd. Voordat hij bij ML2Grow kwam, was hij mede-docent aan de Universiteit Gent en senior technisch leider voor verschillende nationale en internationale machine learning-projecten bij imec.
Bij ML2Grow zijn Joeri en zijn collega's ervan overtuigd dat AI de nieuwe elektriciteit is: een alomtegenwoordige technologie die oplossingen vanuit de achtergrond mogelijk maakt over verschillende sectoren. ML2Grow is van mening dat deze technologie niet exclusief zou moeten zijn voor grote technologiebedrijven en biedt daarom unieke, nieuwe manieren om de adoptiebarrière te verlagen en de terugverdientijd te verkorten voor bedrijven van alle groottes. Deze aanpak heeft geleid tot de succesvolle introductie van AI in verschillende marktsectoren voor meer dan 50 bedrijven.
"AI ZAL DE WEG VAN ELEKTRICITEIT VOLGEN IN HET TRANSFORMEREN VAN SAMENLEVINGEN"
(bron: AIFund.ai)

This will close in 0 seconds

Joeri Ruyssinck EN

During his PhD at Ghent University, he successfully applied machine learning in diverse settings: solving problems in healthcare, automation, manufacturing, energy and HVAC, engineering and biotechnology. His research has been published in several domain applications and has been patented. Prior to joining ML2Grow, he was co-lecturer at Ghent University and senior technical lead for several national and international machine learning projects at imec.At ML2Grow, Joeri and his colleagues are convinced AI is the new electricity: an omnipresent technology that empowers solutions from the background across verticals. ML2Grow believes this technology should not be exclusive to the bigger tech companies and therefore offers unique novel ways to decrease the adoption barrier and shorten the payback period for companies of all sizes. This approach has resulted in the successful introduction of AI across various market verticals for more than 50 companies."

AI WILL FOLLOW THE PATH OF ELECTRICITY IN TRANSFORMING SOCIETIES”
(bron: AIFund.ai)

Connect with Joerie Ruyssinck on Linkedin

This will close in 0 seconds

Tjorven Delabie EN

Meet Tjorven Delabie, a leading figure in the world of space technology. With a PhD from KU Leuven and as founder and CEO of arcsec, Tjorven brings a wealth of knowledge and experience to Tech Guru Explosition 2024. His enthusiasm for innovation and entrepreneurship promises to be an inspiring addition to our event. Qoutes AI has a lot of potential, but not everything benefits from AI. Some development benefits more from Actual Intelligence than Artificial Intelligence. Start-ups often focus on raising capital. That is not the best approach with every company; sometimes bootstrapping can work better. Meet Tjroven Delabie on LinkedIn

  • AI has a lot of potential, but not everything benefits from AI. Some development benefits more from Actual Intelligence than Artificial Intelligence.
  • Start-ups often focus on raising capital. That is not the best approach for every company; sometimes bootstrapping can work better.

Connect with Tjorven Delabie on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Steven Latré EN

Prof. Steven Latré, is VP R&D Machine Learning and AI and is leading the artificial intelligence research at imec, the R&D hub for nano-electronics and digital technologies. He leads an interdisciplinary team which focuses on combining sensor and chip technology with AI to provide end-to-end solutions in sectors such as health, automotive and smart industries. He also leads imec’s activities that translate imec technology to large digital transformation projects with Flemish industry. Finally he’s responsible for imec’s embedded university groups in the field of AI and social science. Next to this, he is also a part-time professor at the University of Antwerp.

Connect with Steven Latré on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Jean-Pierre van Gastel

Experienced Autodesk Technical Sales Specialist with a demonstrated history (27 years) of working in the software industry. Skilled in Design Animation/Visualization (3ds Max, Maya and VRED) real-time 3D (Unity Instructor certified), educating end users and channel partners in Europe in close relation with Autodesk, HP and NVIDIA.
Connect with Jean-Pierre van gastel on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Jean-Pierre van Gastel

Ervaren Autodesk Technical Sales Specialist met een aantoonbare werkervaring (27 jaar) in de software-industrie. Vaardig in Design Animation/Visualization (3ds Max, Maya en VRED) real-time 3D (Unity Instructor gecertificeerd), het opleiden van eindgebruikers en channel partners in Europa in nauwe relatie met Autodesk, HP en NVIDIA.

This will close in 0 seconds