vlag EN
down
Over Tech Guru
lijn
lijn
Het debat The Clash logo

Experience the world of groundbreaking technologies and their industrial applications at the Tech Guru Explosion that took place on Wednesday, January 31, 2024!

Participants enjoyed a day filled with high-tech innovations, surprising opinions, and insights, alongside unique networking opportunities and a relaxing after-network party. Thanks to cooperation with alumni associations, colleges, and universities, the event delivered a unique blend of hype and insight.

Stay tuned for future events – your journey into the future of tech continues here!

The Clash logo

Explore the impact and potential industrial applications of AI and the Omniverse through the debate: “The Clash”. Discover the insights of our experts as they discuss the future of technology together. Don’t miss this session and become part of the dialogue on recent industry developments.

Onze experten

Steven Het debat The Clash

Steven Latré

VP R&D for Machine Learning and AI and leads artificial intelligence research at imec

Tjorven delabie Het debat The Clash

Tjorven Delabie

Founder and CEO arcsec and PhD in space technology at KU Leuven

Joerie Het debat The Clash

Joeri Ruyssinck

CEO of ML2Grow, a high-tech company making an impact with AI for Start-Ups, SMEs and large companies.

Jean-pierre

Jean-Pierre van Gastel

Certified Autodesk & unity instructor @ NVIDIA Skilled in design Animation/Visualization real-time 3D, educating end users and channel partners

INVITING PARTNERS

CRUISING PARTNERS

Accelerate Transformation for a sustainable tomorrow.

Drive sustainable transformation amid industrial challenges. The shift to “Digital Enterprises” and the push for an “Industrial Metaverse” define the future. Siemens Xcelerator facilitates collaboration and innovation and shows a glimpse of this at Indumation 2024.

Kom bij ROTERO de nieuwste Motion control oplossing ontdekken.

The combination of our product range and our people – with all their passion, knowledge and experience – focuses on achieving technical progress. Our team puts its drive into all our customers who are mostly active in machine and equipment construction. Both nationally and internationally. Our support starts with translating their wishes and innovative ideas into creative solutions. 

SEW Eurodrive

Discover the potential of data and AI in the world of power transmission and electronics. Predictive models increasingly improve performance and availability in industrial applications, and they provide access to usage information for product innovation.

Werk mee aan de machines en apparaten van morgen!

Act in time aims to support customers in the development of ever better devices in the field of MECHATRONICA. The best solution is the one where electronics, electricity and mechanics meet. Only when all components are correctly determined does the machine or equipment builder have the solution with which to conquer the market.

CRUISING PARTNERS

Accelerate Transformation for a sustainable tomorrow.

Stimuleer duurzame transformatie te midden van industriële uitdagingen. De verschuiving naar ‘Digitale Ondernemingen’ en het streven naar een ‘Industrial Metaverse’ definiëren de toekomst. Siemens Xcelerator faciliteert samenwerking en innovatie en toont hiervan een inkijk op Indumation 2024.

Kom bij ROTERO de nieuwste Motion control oplossing ontdekken.

De combinatie van ons productengamma en onze mensen – met al hun passie, kennis en ervaring – richt zich op het realiseren van technische vooruitgang. Ons team zet haar drive in voor al onze klanten die veelal actief zijn in de machine- en apparatenbouw. Zowel nationaal als internationaal. Onze ondersteuning begint bij het vertalen van hún wensen en innovatieve ideeën naar creatieve oplossingen

SEW Eurodrive

Ontdek het potentieel van data en AI in de wereld van aandrijftechniek en electronica. Voorspellende modellen verbeteren steeds meer de performantie en beschikbaarheid in industriële toepassingen, en ze geven toegang tot gebruiksinformatie voor product-innovatie.

Werk mee aan de machines en apparaten van morgen!

Act in time stelt zich tot doel de klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van steeds betere toestellen op het gebied van MECHATRONICA. De beste oplossing is immers die waar elektronica, elektriciteit en mechanica mekaar ontmoeten. Enkel als alle onderdelen correct zijn bepaald, heeft de machine- of apparatenbouwer de oplossing waarmee hij de markt kan veroveren.  

logo indumation
indumation

Indumation is the unmissable and leading trade fair in industrial automation and Industry 4.0.  With 7 technology routes, you will discover a wide range of innovations in equipment, control technology, software solutions and more at the trade show.

Supported by federations Agoria and InduMotion, Indumation targets professionals from all branches of industry and offers a unique mix of innovations, demos and knowledge transfer through Expert Classes and the Connectivator hub. The trade fair promises the ideal formula with expertise, market-oriented offerings and an extensive fringe programme.

[URIS id=393]

INVITING PARTNERS

ORGANISATION

Industrial fairs logo

Email
indumation@industrialfairs.com

Invent Media BV
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

LOCATION

Kortrijk Xpo – hal 4
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (België)

Tjorven Delabie

Ontmoet Tjorven Delabie, een vooraanstaand figuur in de wereld van ruimtevaartechnologie. Met een doctoraat van de KU Leuven en als oprichter en CEO van arcsec, brengt Tjorven een schat aan kennis en ervaring naar Tech Guru Explosition 2024. Zijn bevlogenheid voor innovatie en ondernemerschap belooft een inspirerende toevoeging aan ons evenement.

Qoutes

  • AI heeft veel mogelijkheden, maar niet alles heeft baat bij AI. Sommige ontwikkeling zijn meer gebaat bij Actual Intelligence dan Artificial Intelligence.
  • Bij start-ups wordt vaak gefocust op het ophalen van kapitaal. Dat is niet bij elke onderneming de beste aanpak, soms kan bootstrappen beter werken.

This will close in 0 seconds

Steven Latré

Prof. Steven Latré is VP Onderzoek en Ontwikkeling voor Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie en leidt het onderzoek naar kunstmatige intelligentie bij imec, het R&D-hub voor nano-elektronica en digitale technologieën. Hij staat aan het hoofd van een interdisciplinair team dat zich richt op het combineren van sensor- en chiptechnologie met AI om end-to-end oplossingen te bieden in sectoren zoals gezondheid, automotive en slimme industrieën. Daarnaast leidt hij de activiteiten van imec die imec-technologie vertalen naar grote digitale transformatieprojecten met de Vlaamse industrie. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de ingebedde universitaire groepen van imec op het gebied van AI en sociale wetenschappen. Naast dit alles is hij ook deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

This will close in 0 seconds

Joeri Ruyssinck

Tijdens zijn doctoraat aan de Universiteit Gent paste hij met succes machine learning toe in uiteenlopende contexten: het oplossen van problemen in de gezondheidszorg, automatisering, productie, energie en HVAC, engineering en biotechnologie. Zijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende toepassingsgebieden en is gepatenteerd. Voordat hij bij ML2Grow kwam, was hij mede-docent aan de Universiteit Gent en senior technisch leider voor verschillende nationale en internationale machine learning-projecten bij imec.
Bij ML2Grow zijn Joeri en zijn collega's ervan overtuigd dat AI de nieuwe elektriciteit is: een alomtegenwoordige technologie die oplossingen vanuit de achtergrond mogelijk maakt over verschillende sectoren. ML2Grow is van mening dat deze technologie niet exclusief zou moeten zijn voor grote technologiebedrijven en biedt daarom unieke, nieuwe manieren om de adoptiebarrière te verlagen en de terugverdientijd te verkorten voor bedrijven van alle groottes. Deze aanpak heeft geleid tot de succesvolle introductie van AI in verschillende marktsectoren voor meer dan 50 bedrijven.
"AI ZAL DE WEG VAN ELEKTRICITEIT VOLGEN IN HET TRANSFORMEREN VAN SAMENLEVINGEN"
(bron: AIFund.ai)

This will close in 0 seconds

Joeri Ruyssinck EN

During his PhD at Ghent University, he successfully applied machine learning in diverse settings: solving problems in healthcare, automation, manufacturing, energy and HVAC, engineering and biotechnology. His research has been published in several domain applications and has been patented. Prior to joining ML2Grow, he was co-lecturer at Ghent University and senior technical lead for several national and international machine learning projects at imec.At ML2Grow, Joeri and his colleagues are convinced AI is the new electricity: an omnipresent technology that empowers solutions from the background across verticals. ML2Grow believes this technology should not be exclusive to the bigger tech companies and therefore offers unique novel ways to decrease the adoption barrier and shorten the payback period for companies of all sizes. This approach has resulted in the successful introduction of AI across various market verticals for more than 50 companies."

AI WILL FOLLOW THE PATH OF ELECTRICITY IN TRANSFORMING SOCIETIES”
(bron: AIFund.ai)

Connect with Joerie Ruyssinck on Linkedin

This will close in 0 seconds

Tjorven Delabie EN

Meet Tjorven Delabie, a leading figure in the world of space technology. With a PhD from KU Leuven and as founder and CEO of arcsec, Tjorven brings a wealth of knowledge and experience to Tech Guru Explosition 2024. His enthusiasm for innovation and entrepreneurship promises to be an inspiring addition to our event. Qoutes AI has a lot of potential, but not everything benefits from AI. Some development benefits more from Actual Intelligence than Artificial Intelligence. Start-ups often focus on raising capital. That is not the best approach with every company; sometimes bootstrapping can work better. Meet Tjroven Delabie on LinkedIn

  • AI has a lot of potential, but not everything benefits from AI. Some development benefits more from Actual Intelligence than Artificial Intelligence.
  • Start-ups often focus on raising capital. That is not the best approach for every company; sometimes bootstrapping can work better.

Connect with Tjorven Delabie on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Steven Latré EN

Prof. Steven Latré, is VP R&D Machine Learning and AI and is leading the artificial intelligence research at imec, the R&D hub for nano-electronics and digital technologies. He leads an interdisciplinary team which focuses on combining sensor and chip technology with AI to provide end-to-end solutions in sectors such as health, automotive and smart industries. He also leads imec’s activities that translate imec technology to large digital transformation projects with Flemish industry. Finally he’s responsible for imec’s embedded university groups in the field of AI and social science. Next to this, he is also a part-time professor at the University of Antwerp.

Connect with Steven Latré on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Jean-Pierre van Gastel

Experienced Autodesk Technical Sales Specialist with a demonstrated history (27 years) of working in the software industry. Skilled in Design Animation/Visualization (3ds Max, Maya and VRED) real-time 3D (Unity Instructor certified), educating end users and channel partners in Europe in close relation with Autodesk, HP and NVIDIA.
Connect with Jean-Pierre van gastel on LinkedIn

This will close in 0 seconds

Jean-Pierre van Gastel

Ervaren Autodesk Technical Sales Specialist met een aantoonbare werkervaring (27 jaar) in de software-industrie. Vaardig in Design Animation/Visualization (3ds Max, Maya en VRED) real-time 3D (Unity Instructor gecertificeerd), het opleiden van eindgebruikers en channel partners in Europa in nauwe relatie met Autodesk, HP en NVIDIA.

This will close in 0 seconds